צור קשר

לשיחה איתנו השאירו לנו פרטים או דברו איתנו  02-582-3322  (ארצי)

 

קן מעלות - קרנות סיוע, מימון ואשראי

קבלת הלוואה מקרנות סיוע

♦  גיוס אשראי מהיר מבנקים
♦  קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים
♦  הקרן בערבות המדינה
♦  קרן הסיוע לעסקים מסלול לחקלאים
♦  קרן הסיוע לעסקים מסלול איו"ש

♦  סיוע ממשלתי לקבלנים, סיוע ממשלתי ליהלומנים, סיוע ממשלתי לתיירנים​
♦  סיוע משרד הכלכלה, סיוע משרד החקלאות 
♦  קרן בנק הפועלים לעסקים קטנים
♦  קרן BDSK, קרן תבור, קרן BDI

♦  קרן קורת, קרן צפונה-דרומה
♦  קרן הסוכנות היהודית

♦  גיוס הלוואות מכל קרנות הסיוע

מענקי מדינה 

♦  מענקי המדען הראשי, קרן המו"פ
♦  חוק לעידוד השקעות הון בתעשייה
♦  מענקי מרכז ההשקעות
♦  מענקים לסטראטאפים
♦  גיוס מקרן BDSK, קרן תבור, קרן BDI


בקשות אשראי וגיוס מימון

♦  הכנת תכנית עסקית

♦  הכנת בקשות אשראי להגשה לבנקים
♦  ייצוג החברה מול הבנקים וגופים מממנים
♦  מו"מ עם בנקים להקטנת עלויות אשראי
♦  איתור מקורות מימון ואשראי חדשים

♦  שיפור תנאי הלוואות ואשראים
♦  התאמת מבנה ההון לצרכי החברה

 
 ♦ מענקי המדען הראשי  מענקי מדינה ♦ מענקי מו"פ ♦ הקרן בערבות המדינה ♦ מרכז השקעות ♦ קרן BDSK ♦קרן הסיוע לחקלאים ♦ קרן הסיוע ליצואנים ♦ קרן הסיוע לתעשיינים ♦ קרן הסיוע לעסקים ביו"ש ♦קרנות סיוע לעסקים ♦ BDSK סיוע לחקלאים ♦ קרן סיוע של בנק הפועלים לעסקים קטנים ♦ הלוואות בערבות המדינה קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים ♦ BDSK סיוע לעסקים איו"ש ♦ סיועלתעשיינים ♦סיוע ליצואנים ♦הלוואות מדינה לחקלאים ♦ קרן BDSK ♦ קרן BDI ♦ קרן תבור ♦ הלוואות לעסקים איו"ש ♦גיוס כספים מדען ראשי ♦ קרן סיוע לקבלנים ♦ קרן סיוע לחקלאים ♦ קרן סיוע לחברות איו"ש ♦ סיוע ליהלומנים ♦ קרן ליצואנים  קרן סיוע מדען ראשי ♦ קרן המו"פ ♦ קרן סיוע לתיירות ♦ קרן קורת ♦ סיוע לעסקים בירושלים ♦ הלוואה בערבות מדינה יצואנים ♦ הלוואה בערבות מדיננ תעשיינים ♦חוות דעת כלכליות  קרנות סיוע משרד הכלכלה ♦ סיוע משרד התמ"ת ♦ סיוע משרד החקלאות ♦ הטבות מפעל מאושר ♦ מימון קבלן ♦ ליווי קבלן ♦ בדיקת זכאות קרן סיוע ♦ מימון נדלן ♦ מימון פרויקט נדל"ן ♦ מימון פרויקט בנייה ♦ מימון פרויקט תמא 38 ♦ מימון פרויקט פינוי בינוי ♦ מימון קבלנים ♦ מימון נדלן מגורים ♦ מימון נדלן תעשייתי ♦ מימון נדלן מסחרי ♦ מימון נדל"ן ♦ הלוואה בערבות מדינה ♦ קרן בערבות מדינה ♦ קרן סיוע לעסקים בינוניים ♦ בדיקת זכאות קרן סיוע לעסקים ♦ סיוע ממשלתי לעסקים ♦ סיוע ממשלתי ליצואנים ♦הלוואת מדינה ליצואנים ♦ סיוע ממשלתי לתעשיינים ♦ הלוואת מדינה לתעשיינים ♦בדיקת זכאות הלוואה בערבות מדינה ♦ מענקי מדינה ♦ קרן סיוע ליהלומנים ♦ סיוע לחקלאים ♦ קרנות סיוע לחקלאים ♦ קרן עידוד השיווק לחול ♦ סיוע מדען ראשי ♦ קרן סיוע לעסקים קטנים ♦ פיצויים לעסקים שנפגעו תכנית עסקית קרן סיוע ♦ מדען ראשי סיוע ♦ צפונה דרומה לעסקים ♦ קרן צפונה דרומה ♦ קרן דרומה צפונה ♦ דרומה צפונה ♦ צפונה דרומה ♦ קרנות סיוע משרד האוצר ♦ קרנות סיוע לעסקים בינוניים ♦ קרנות סיוע לעסקים קטנים ♦ סיוע ליצרני מזון ♦ סיוע ליצואן ♦ סיוע ליצואנים ♦ סיוע ממשלתי לעסקים ♦ פיצוי לעסקים ♦ פיצויים צוק איתן ♦ משרד התמ"ת סיוע לעסקים ♦ משרד הכלכלה סיוע לעסקים ♦  תמא 38 מימון פרויקט ♦ פינוי בינוי מימון פרויקט ♦ קרן סיוע לחיזוק מבנים ♦ מימון מבנים מקורות מימון ♦ מימון נדל"ן למגורים ♦ לשכת המדען הראשי  בקשה להלוואה תכנית עסקית ♦ הכנת תכנית עסקית ♦ קרן בערבות מדינה ♦ הלוואה בערבות מדינה הלוואת מדינה ♦ קרנות סיוע לעסקים ♦ גיוס אשראי מבנקים ♦

 
הלוואות ומענקים המשתלמים ביותר לעסק שלך!
 
מימון נדל"ן​

♦  מימון עסקאות נדל"ן
♦  גיוס אשראי מבנקים לחברות בנייה
♦  גיוס כספים לפרויקטי בנייה:
   מימון נדל"ן למגורים
   מימון פרויקט תמ"א-38

   מימון פרויקט פינוי-בינוי
   מימון הקמת מבני תעשיה

   מימון נדל"ן מסחרי
   מימון עסקאות קומבינציה  


ניהול קשרי בנקים, אשראי עסקי

♦  ניהול הקשר של החברה עם הבנק
♦  ייצוג העסק מול הבנק
♦  גיוס אשראי מהיר מבנק
♦  שיפור תנאי אשראי בנקאי
♦  מ
ו"מ מול מנהלי בנקים
♦  הבטחת תקשורת יעילה עם מנהלי הבנקים! 

שירות מקיף


♦  איתור מסלולי סיוע מיטביים לחברה
♦  ​הגשת בקשות למענקים ולהטבות-המס
♦  בקשת פיצויים לעסקים שנפגעו
♦  ייצוג של החברה מול:
   משרדי ממשלה
   משרד האוצר

   משרד הכלכלה-התמ"ת
   לשכת המדען הראשי
   משרד החקלאות
   מרכז ההשקעות
   וכל קרנות הסיוע

♦  ניהול המגעים עם הגופים הפיננסיים עד לקבלת המענק או ההלוואה בחשבון הלקוח!

 

גיוס כספים מקרנות סיוע: איך לעשות את זה נכון?
לקן מעלות נסיון עשיר בגיוס כספים מקרנות.
המאמר מציג מכשלות וגורמי ההצלחה בתהליך הגיוס.

 
קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים
הלוואות לחקלאים
הלוואות לעסקים באיו"ש
הלוואה בערבות המדינה