צור קשר

או בטלפון (מוקד ארצי)
 02-582-3322 

או השאירו לנו פרטים פה:


תכניות ליווי כלכלי שוטף

♦  שיפור תהליכים ותוצאות עסקיות
♦  שיפור תזרים מזומנים ויכולת החזר
♦  תכנית פיתוח עסקי
♦  תכנית הבראה פיננסית
♦  תכנון התייעלות עסקית
♦  ייזום שיתופי פעולה בין חברות

גיוסי הון ואיתור משקיעים

♦  גיוס אשראי בנקאי
♦  גיוס משקיעים לחברה
♦  איתור קרנות סיוע ומימון לעסק
♦  גיוס הון לחברה
♦  השגת מענקים מהמדינה

♦  השגת סיוע מדען ראשי
♦  השגת הטבות מפעל מאושר
♦  איתור חברות לרכישה
♦  איתור מקורות מימון חדשים

הערכת שווי חברות

♦  הערכת שווי לצרכי מיסוי
♦  הערכת שווי לדיווח חשבונאי
♦  הערכת שווי לבית משפט
♦  הערכת שווי לרכישה או למכירה
♦  הערכת שווי לפיצול / מיזוג חברות
♦  הערכת שווי אופציות ואג"ח להמרה
♦  הערכת שווי לצרכי חלוקה 


 

קן מעלות - ליווי כלכלי לחברות


תכניות עסקיות

♦  הכנת תכנית עסקית לכל מטרה
♦  תכנית עסקית לעסק קיים
♦  תכנית עסקית לעסק בהקמה
♦  תכניות עסקיות להגשה למשקיעים ולגופי מימון

♦  תכניות הרחבה ומימון בנקאי לעמותות

חוות דעת כלכליות

​♦  עדות מומחה לבית משפט
♦  עדות מומחה כלכלי
♦  חוו"ד כלכלית למתן פיצוי לעסק
♦  הכנת חוות דעת כלכלית למטרות שונות


ניהול כספים

​♦  תמיכה במנהלי כספים על פי יעדים מוגדרים
♦  סיוע שוטף בניהול כספים של החברה


בדיקות נאותות   (Due Diligence)

♦  בדיקת נאותות לעסקים לקראת רכישה


מיזוגים ורכישות  (Mergers & Acquisitions)

♦  יעוץ בתחום מיזוגים ורכישות
♦  ליווי מקצועי בתהליך מיזוג או רכישת חברה
♦  ניהול תהליכי מיזוגים ורכישות
 
 
♦ הערכת שווי חברות ♦ הערכת שווי עסקים ♦ הערכת שווי חברה ♦  הבראת חברה ♦  הבראת חברות ♦ הבראה פיננסית לחברה ♦ גיוס משקיעים לחברה ♦ גיוס הון לחברה♦ ליווי כלכלי לחברות ♦ ליווי כלכלי למפעלים ♦ ליווי כלכלי מפעלי תעשיה ♦ ליווי כלכלי לקבלנים ♦ מיזוגים ורכישות יעוץ ♦ אשראי לקבלנים  ♦  גיוס אשראי בנקאי ♦ שיפור תנאי אשראי ♦ שיפור תנאי אשראי בנקאי ♦ גיוס אשראי בנקאי ♦ שיפור תנאי אשראי עסקי ♦ שיפור יכולת החזר ♦ ליווי כלכלי פרויקט בנייה ♦ ליווי כלכלי קבלן ♦ ליווי פיננסי לקבלן ♦ גיוס הון פרויקט נדלן ♦ גיוס אשראי פרויקט נדל"ן ♦ ליווי פיננסי לקבלנים ♦ סיוע כלכלי ליהלומנים ♦ יעוץ כלכלי לחברות ♦ ליווי פיננסי לחברות ♦ בדיקות ניאותות ♦ חוות דעת כלכלית ♦ מיזוג חברות יועץ ♦ מיזוג עסקים ♦ רכישת חברה מימון ♦ ניהול מיזוגים ורכישות ♦ ניהול קשרי בנקים עסק ♦ בדיקת כדאיות רכישת עסק ♦ בדיקת כדאיות רכישת חברה ♦ גיוס משקיעים לעסק ♦ גיוס משקיעים לחברה ♦ גיוס הון לחברה ♦ מכירת חברה יעוץ ♦ רכישת חברה יעוץ ♦ קניית חברה יעוץ ♦ עדות כלכלית ♦ עדות מומחה כלכלה ♦ עד מומחה כלכלי ♦ קן מעלות ליווי לחברות כן מעלות ליווי כלכלי ♦ הכנת תכנית עסקית ♦ יועץ תכנית פיתוח עסקי תכנית הבראה  תכנית הבראה פיננסית ♦ קן מעלות יעוץ כלכלי ♦  
 

בס"ד