צור קשר

או בטלפון (מוקד ארצי)
 02-582-3322 

או השאירו לנו פרטים פה:


קן מעלות - הערכות שווי


הערכת שווי של פעילות עסקית, הערכת שווי של עסק או הערכת שווי של חברה, מתבצעים כאשר מתבקש מאיתנו לקבוע ערך כספי לעסק קיים.
 
קיימות שיטות רבות לביצוע הערכת שווי. בהתחשב במאפייני העסק, צרכיו והתהליך שנקבע בין קן מעלות ובין מזמין העבודה, אנו בוחרים בשיטת העבודה המתאימה ומיישמים אותה בעבודתנו אתכם.
 
הערכת שווי מתבקשת מאיתנו בזמנים שונים בחיי העסק או החברה
 • הערכת שווי לצורך מו"מ על מכירה של עסק/פעילות עסקית/חברה
 • הערכת שווי לצורך מו"מ לרכישה של עסק/פעילות עסקית/חברה
 • הערכת שווי לצורך תכנון מס
 • הערכת שווי לצורך דיווח חשבונאי
 • הערכת שווי לצורך השקעה במיזם חדש
 • הערכת שווי לצורך העברת מניות בין שותפים, בעלי מניות או בני משפחה
 • הערכת שווי אופציות של חברה ואגרות חוב להמרה למטרת חלוקת אופציות וכדומה
 • הערכת שווי למטרת מיזוג של פעילות עסקית, מיזוג עסקים או מיזוג חברות
 • הערכת שווי לצורך דיון משפטי, חוות דעת מומחה לבית משפט, חוות דעת כלכלית
 • אמידת שווי הוגן על פי תקני חשבונאות ישראלים ותקנים בין-לאומיים
עבודת הערכת השווי כוללת לימוד של דוחות הארגון, ביצוע שיחות מובנות עם מנהלים ובעלי משרה בחברה, וביצוע ניתוחים כספיים, תוך יישום של שיטות עבודה מקצועיות.

משרדנו מעסיק רואי חשבון וכלכלנים מנוסים, בעלי נסיון נרחב במתן שירותים כלכליים למנהלים בענפי המשק ובעלי מומחיות בתחום הערכות השווי. 

הערכת שווי חברה - שיטות לדוגמה
 • DCF) Discounted Cash Flow) - השיטה הנפוצה
 • שיטת השווי הנכסי הנקי
 • שיטת המכפיל (Multiplier)
 • MVA) Market Value Added)
בעבודה עם קן מעלות מיושמות בנוסף לשיטות אלו תובנות שרכשנו בחברות במשק הישראלי - וכל הידע והנסיון העשירים שלנו עומדים לרשותכם.

צרו קשר

 

♦ הערכת שווי חברה ♦ הערכת שווי עסק למכירה ♦ הערכת שווי עסק לקנייה ♦ הערכת שווי עסק לחלוקה ♦ הערכת שווי לבית משפט ♦ שווי חלקי בני משפחה ♦ שווי חלקי שותפים בעסק ♦ העברת מניות בין שותפים ♦ העברת מניות בין בני משפחה ♦ שווי מניות חברה משפחתית ♦ תכנון מס הערכות שווי ♦ הערכת שווי אופציות ♦ שווי אופציות למכירה ♦ הערכת שווי אגח להמרה ♦ מכירת חברה שווי חלקים ♦ מכירת עסק שווי ♦ רכישת עסק שווי ♦ חלוקת עסק בין שותפים  חלוקת חברה בין שותפים ♦ חלוקת חברה בין בני זוג ♦ חלוקת חברה שווי חלקים  חלוקת חברה יורשים ♦ מכירת חברה שווי  שווי חלקי יורשים חברה ♦ שווי חלקים בעלי מניות ♦ שווי חלקי שותפים בחברה ♦ שווי מניות בני משפחה ♦ שווי חלקות אופציות ♦ שווי אג"ח להמרה ♦ הערכת שווי עסק לצורך מיזוג  ♦ הערכת שווי לחלוקת חברה ♦ הערכת שווי עסק לקנייה ♦ מוכר עסק יעוץ ♦ קונה עסק יעוץ ♦ הערכת שווי מיזם ♦ הערכת שווי אופציות להעברה  ♦ הערכת שווי לדוח חשבונאי ♦  הערכת שווי חברה לבית משפט ♦ חוות דעת מומחה כלכלי לבית משפט ♦ עדות מומחה כלכלי עד מומחה הערכת שווי חוות דעת כלכלית לבית משפט ♦ עד מומחה כלכלי ♦ הערכת שווי נזק כלכלי ♦ שווי עסק דיני נזיקין ♦ שווי נזק כלכלי ♦ הערכת שווי נזיקין ♦ הערכת שווי הפסדים עסק ♦ הערכת שווי לתכנון מס ♦ הערכת שווי עסק לרכישה ♦ הערכות שווי עבור משפט ♦ שווי עסק למכירה ♦ שווי עסק לקנייה ♦ קונים עסק שווי ♦ מוכרים עסק שווי ♦ גיוס משקיע לעסק ♦ מציאת משקיעים לעסק ♦ מומחה הערכות שווי ♦ רואי חשבון הערכות שווי ♦ הערכת שווי חברות קן מעלות ♦ קן מעלות הערכות שווי ♦ הערכת שווי חברות ♦

בס"ד